Technologia

System grzewczy PEPE jest całkowicie nową koncepcją wzorującą się na naturalnym oddziaływaniu Słońca na powierzchnię Ziemi. Projektanci grzejników wykorzystali zjawisko kumulowania ciepła w przyrodzie. Zasada działania grzejników PEPE jest następująca: ciepło emitowane z grzejnika uwalnia się równomiernie w bezpośrednim zetknięciu z obiektem, tj. podłogą, sufitem, ścianą, meblami, roślinnością, człowiekiem, a dopiero wtórnie przekazywane jest do otoczenia. Wymienione ciała stałe pochłaniają 85% ciepła, natomiast pozostałe 15% zostaje oddane do pomieszczenia, w którym odczuwana temperatura powietrza jest o 1-3 stopni wyższa. System promiennikowy PEPE nie wykorzystuje powietrza jako nośnika ciepła. W taki sam sposób Słońce oddziałuje na powierzchnię Ziemi. Promienie słoneczne docierają do Ziemi poprzez warstwy, w których nie ma powietrza, mimo to ciepło promieni jest odczuwane przez ludzi.

Technologia

Projektanci PEPE zostali zainspirowani sposobem, w jaki nagrzewają się ściany domów, oddając potem ciepło jeszcze długo po zachodzie Słońca. Wykorzystując ten naturalny sposób kumulowania ciepła w przyrodzie zaprojektowali serie unikalnych technologicznie grzejników, mając na uwadze to, że możliwość akumulacji ciepła wewnątrz pomieszczeń jest nawet kilkakrotnie większa niż na zewnątrz. Zarówno Słonce jak i Grzejnik PEPE uwalniają energię bezpośrednio na powierzchni napotkanego obiektu. Jest to niezależne od temperatury panującej w otoczeniu. Dlatego na przykład narciarze korzystają z kąpieli słonecznych, odczuwając komfortowe działanie słońca również przy niskiej temperaturze powietrza. Wyżej zapisany sposób oddziaływania Słońca na powierzchnię Ziemi był inspiracją dla projektantów PEPE, a grzejniki są wiernym odwzorowaniem zasady jego działania.