Vår teknologi

PEPE’s värmesystem är ett helt nytt koncept som följer solens naturliga metod vid uppvärmning av jordens yta. Våra designers har utnyttjat den naturliga tekniken att bevara värme i radiatorn på samma sätt som värme bevaras i naturen. PEPE’s radiatorer fungerar på följande sätt: värmen som utstrålas från radiatorn sprider sig jämt till rummets olika närliggande objekt så som: golv, tak, väggar, möbler, växter och människor vilka i sin tur sprider värmen vidare till omgivningen. De ovan nämnda föremålen absorberar 85% av värmen, medan de resterande 15% förs vidare till luft och omgivning vilket leder till att rumstemperaturen uppfattas som 1-3 grader varmare. Vi kan därmed konstatera att PEPE’s värmesystem inte använder sig av luften som värmebärare. På liknande sätt värms jorden upp av solens strålar. Trots att solstrålarna passerar ett antal luftfria lager på väg ner till jordytan, är det möjligt för organismer på jorden att känna av den strålande värmen.

Vår teknologi

PEPE designers har inspirerats av hur yttre husväggar ackumulerar solens värme och sedan långsamt avger värmen tillbaka till omgivningen, långt efter solens nedgång. De har tillämpat denna värmebevaringsmetod i en ny serie av unika värmeradiatorer med hänsyn till att möjligheten att lagra värme inomhus är ett flertal gånger större än utomhus. Solen såväl som PEPE’s värmeradiatorer utstrålar energi direkt till det mötande objektets yta, oberoende av temperaturen runt omkring. På samma sätt kan en skidåkare njuta av solens påverkan trots omgivningens betydligt lägre temperatur. Den ovan nämnda solens påverkan på naturen är det som inspirerat PEPE designers, och deras radiatorer följer troget detta naturliga fenomen.