Ett hälsosammare liv

Den infraröda strålningen som utgör PEPE radiatorers unika metod, har onekliga fördelar som bidrar till en hälsosam livsstil. När de infraröda strålarna når människokroppen produceras en hälsoökande värme som inte enbart värmer upp kroppen, utan även stimulerar blodcirkulationen. Detta bidrar således till att värmen lyckas tränga in djupare i huden. För dem som lider av reumatism, är känsliga för korsdrag och skiljaktigheter i luftfuktighet, är infraröd strålning en effektivt fördelaktig värmemetod som även kan verka smärtlindrande. Även personer med andningssvårigheter, såsom astma, samt användare av kontaktlinser har lättare att vistas i utrymmen som värms upp av infraröd strålning. I sådana utrymmen uppstår inga konvektionsströmmar vilket förhindrar cirkulation av damm i rummet. Vidare utger dessa radiatorer inga störande ljud och deras nivå av strålning är betydligt lägre än en vanlig datorskärms.

Anti-allergi

Jämfört med traditionella värmesystem har PEPE’s radiatorer visat sig vara mer hälsobringande då de ej använder sig av luften som värmebärare. De traditionella centrala värmesystemen använder sig just av luften som värmebärare, vilket leder till en konstant cirkulerande rörelse av damm och bakterier i rummet. Dessa är i sin tur de främsta orsakerna till återkommande allergier och inflammationer i våra respirationssytem. Av just denna anledning rekommenderas PEPE’s radiatorer av många experter på området.

Tystlåten

Infraröda radiatorer ger inte ifrån sig något surrande oljud - de är i själva verket fullständigt tysta. Av denna anledning passar de utmärkt på kontor, i lägenheter och villor, och i sovrum i synnerhet.

Inget underhåll krävs

En annan oneklig fördel med PEPE’s radiatorer är en fullständig avsaknad av skötsel och underhållskostnader, vilket annars hör till traditionella konvektorsystem. De kostnader som ingår vid användning av kamin, underhåll av skorsten, lagring av gas/olja samt rengöring av bränsletankar är något vi bortser ifrån med PEPE’s värmeradiatorer. Vidare kräver dessa radiatorer inget underhåll över tid. Detta tack vare det extraordinära kvalitativa material som PEPE’s radiatorer tillverkas av.

Trogen miljövän

Ytterligare minskning av kostnaderna för uppvärmning kan erhållas vid användning av förnybar energi, såsom sol-och vindkraft. Vid framgångsrik tillämpning av solbatterier och vindkraft kan uppvärmningskostnaderna sänkas med upp till 80 procent.

Klar för användning direkt efter installation

Den enda kostnaden en potentiell kund står inför vid anskaffande av en PEPE radiator är själva kostnaden för radiatorn i sig. Själva installationen av en enstaka radiator tar inte mer än 30 minuter, och att förse ett 150 kvm stort hus med ett lämpligt antal radiatorer tar inte mer än ett par timmar. Det påföljande steget är att göra nödvändiga elektriska kopplingar och en trådlös synkronisering med termostaten. Således är PEPE radiatorer och en trådlös anslutning till termostaten (RT-systemet), allt du behöver för att reglera temperaturen i ditt hem. Den uppenbara fördelen med dessa radiatorer är deras omedelbara värmande effekt. Vid aktivering av radiatorn kommer Du bli omfamnad av unik komfortabel värme på bara ett ögonblick.


Ekonomisk värme

Den totala energiförbrukningen av PEPE’s värmesystem är avsevärt lägre jämfört med andra vanligt förekommande värmesystem. För det första är PEPE’s radiatorer till 100 procent effektiva vid omvandling av elektrisk energi till strålning. För det andra finns det inga värmeförluster, vilka ofta uppstår när dåligt isolerade ledningar används i traditionella värmesystem. Dessutom uppstår det inga värmeförluster på grund av att värmen absorberas av väggar och fönsterrutor. Tack vare detta kan den begärda temperaturen vara 1-3 grader lägre när PEPE’s radiatorer är i bruk, medan den måste vara tre grader högre vid användning av traditionella konvektorsystem.